Cấu trúc một chiến dịch quảng cáo Google Adwords
0

Cấu trúc một chiến dịch quảng cáo Google Adwords

Đăng bởi: Riv Đã đọc: 216

Trước khi bắt đầu tạo chiến dịch, điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu cấu trúc của AdWords. Một tài khoản được tổ chức tốt có thể giúp bạn tạo những chiến dịch hiệu quả nhắm đến đúng đối tượng và cuối cùng là giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu quảng cáo hơn.

AdWords được tổ chức thành ba lớp: tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo.

  • Tài khoản: Tài khoản của bạn được liên kết với một địa chỉ email duy nhất, mật khẩu và thông tin thanh toán.
  • Chiến dịch: Mỗi chiến dịch trong tài khoản của bạn có ngân sách và cài đặt riêng để xác định vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện.
  • Nhóm quảng cáo: Mỗi nhóm quảng cáo trong một chiến dịch chứa một tổ hợp các quảng cáo tương tự nhau và những từ khóa mà bạn muốn kích hoạt hiển thị quảng cáo.

Cấu trúc chiến dịch

Với AdWords, bạn sẽ tổ chức tài khoản của mình thành những chiến dịch riêng biệt, mỗi chiến dịch tập trung vào một mục tiêu kinh doanh duy nhất, chẳng hạn như hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn hoặc cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể. Nếu doanh nghiệp của bạn phục vụ nhiều khu vực địa lý, bạn nên tạo một chiến dịch riêng biệt cho mỗi vị trí.

Một cách tiếp cận hiệu quả đó là tổ chức các chiến dịch tương tự như cấu trúc của trang web. Điều này cho phép bạn tạo các chiến dịch về những chủ đề hoặc sản phẩm cụ thể. Ví dụ: một nhà bán lẻ đồ điện tử có thể tạo các chiến dịch cho những danh mục sản phẩm cụ thể, như TV và máy ảnh.

Bạn kiểm soát những vấn đề sau ở cấp chiến dịch:

  • Bạn muốn chi bao nhiêu cho số lần nhấp, số lần hiển thị hoặc chuyển đổi từ quảng cáo
  • Mạng và vị trí địa lý nơi bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị
  • Những cài đặt cấp cao nhất khác có ảnh hưởng đến các nhóm quảng cáo của bạn

Tổ chức các nhóm quảng cáo

Mỗi chiến dịch chứa một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Một nhóm quảng cáo cho phép bạn tổ chức chiến dịch thành những tổ hợp quảng cáo và từ khóa có liên quan trực tiếp với nhau, giúp cải thiện Điểm chất lượng của bạn và gia tăng lợi tức đầu tư. Đối với các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm, điều này giúp bạn hiển thị những quảng cáo liên quan đến các tìm kiếm của những người bạn đang cố gắng tiếp cận. Đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu Mạng hiển thị, bạn có thể tạo những quảng cáo liên quan để hiển thị cho khách hàng đang duyệt những trang web có chủ đề tương tự.

Tương tự với cấu trúc chiến dịch, bạn nên tạo các nhóm quảng cáo riêng biệt cho mỗi chủ đề hoặc sản phẩm bạn đang quảng cáo. Một lần nữa, hãy xem xét tạo các nhóm quảng cáo dựa trên những mục hoặc danh mục xuất hiện trên trang web của bạn. Ví dụ: nhà bán lẻ đồ điện tử nói trên có thể tạo nhóm quảng cáo cho những danh mục con, như máy ảnh nhỏ gọn và máy ảnh SLR.

Ví dụ:

Antoine tạo một chiến dịch trên Mạng tìm kiếm để thúc đẩy doanh số bán hàng cho các sản phẩm của Fiona và bắt đầu nghiên cứu cách tổ chức chiến dịch. Anh ấy xem xét thiết kế vài nhóm quảng cáo dựa trên cách trang web của Fiona được tổ chức — được nhà thiết kế web của Acme cải thiện — cũng như dựa trên các sản phẩm khác nhau mà Fiona cung cấp, như giường tầng, ghế và bàn. Tiếp theo, Antoine bắt đầu suy nghĩ cách tiếp cận đối tượng mục tiêu của Fiona — đó là các bà mẹ.
Xem thêm
Các ý kiến
Viết ý kiến
Bản quyền của Quảng cáo từ khóa Google
Quảng cáo từ khóa Google - Google Adwords © 2017