Bài viết mới

Tạo quảng cáo của bạn

Bắt đầu bằng cách viết quảng cáo cho mọi người biết những gì bạn cung cấp. Tiếp theo, chọn cụm từ tìm kiếm sẽ giúp quảng cáo của bạn hiển thị trong kết quả của Google. Cuối cùng, đặt ngân sách hàng ngày sau đó, quảng cáo của bạn sẵn sàng hoạt động.

Xem chi tiết hơn tại đây

Mọi người thấy quảng cáo của bạn trên Google

Nếu những từ mọi người nhập trong Google đối sánh với từ khóa của bạn, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện bên trên hoặc bên cạnh kết quả tìm kiếm.

Xem chi tiết hơn tại đây

Bạn có nhiều khách hàng hơn

Khách hàng nhấp vào quảng cáo và truy cập trang web hoặc gọi trực tiếp cho bạn. Hơn hết, bạn chỉ thanh toán khi khách hàng thực hiện hành động.

Xem chi tiết hơn tại đây

Bản quyền của Quảng cáo từ khóa Google
Quảng cáo từ khóa Google - Google Adwords © 2017